Algemene ledenvergadering

Gemaakt op: 27 Mar 2017 om 15:03 Door: Jordi Edelaar

Op 12 april a.s. wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Ieder lid en zijn of haar ouders zijn hier welkom. Inloop vanaf 19:30 met een bakkie koffie of thee. De locatie wordt nog nader bepaald.

Voor degene die niet weten wat de alv inhoud: Het is een jaarlijkse vergadering waar alle leden in kunnen stemmen (of juist niet) met de ideeën van het bestuur. Ook worden er hier de wisselingen in de bestuur genoemd en goedgekeurd en worden de financiële stukken toegeligd. Voor de (ouders van) de jongere zwemmers is het ook zeker interessant om hier aanwezig te zijn. Want alleen met de hulp van de leden kan de vereniging blijven groeien. De nieuwste leden hebben vaak juist de beste ideeën.