Artikel

Algemene Ledenvergadering 2020 (Uitgesteld)

Vanwege het Coronavirus is de ALV uitgesteld. Er volgt later bericht over een nieuwe datum en tijd. Excuses hiervoor.

Beste Leden,

Op woensdag 25 maart houden wij weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

19.30u:                 Inloop met koffie/thee
20.00u:                 Start vergadering

De ALV zal gehouden worden in de kantine van de firma E.J. Hogervorst & Zonen, Westeinde 14a
Het jaarverslag 2019 en de notulen van de ALV van 03 april 2019 stuur ik mee in de bijlage.

Via Spond en op de site zult u de stukken ook kunnen inzien.

Op de avond zelf zal er een PowerPointpresentatie zijn.
De verschillende commissies zullen zelf het woord voeren.

Wilt u de verslagen in handen hebben, print ze dan zelf graag even uit voor deze avond.
Er zullen wel enkele exemplaren van het financiële stuk beschikbaar zijn.

Bij vragen kan er een mail gestuurd worden naar secretaris@zvnoordwijkerhout.nl

Tot woensdag 25 maart,

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Anouschka Hogervorst